Polimery dla Biznesu

Adres redakcji:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55
87-100 Toruń

Czasopismo

„Polimery dla Biznesu” to nowe czasopismo branżowe wydawane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Czasopismo powstało bazując na dotychczasowej działalności wydawniczej Instytutu, który w przeszłości był wydawcą trzech, stricte naukowych periodyków: „Elastomery”, „Przetwórstwo Tworzyw” oraz „Farby i Lakiery”.

Z czasem działalność wydawnicza ograniczyła się jedynie do wydawania naukowego czasopisma „Elastomery”.

W zmieniających się realiach rynku czasopism naukowych oraz w odpowiedzi na nowe potrzeby komunikacji jakie postawiła przed Instytutem przynależność do Sieci Badawczej Łukasiewicz podjęto decyzję o zmianie naukowej formuły „Elastomerów” na branżową.

Misją czasopisma jest komunikacja ze środowiskiem przemysłowym i biznesowym, aby mogły jak najpełniej korzystać z wyników prac naukowych, badawczych i technologicznych Łukasiewicz – IMPiB oraz innych Instytutów i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. W czasopiśmie jest prezentowany zarówno sam Instytut ze swoimi dokonaniami jak również szerzej – Instytut jako część Sieci Badawczej Łukasiewicz – pokazanie możliwości i przykładowych kooperacji prac naukowców, badaczy, inżynierów w ramach działania Sieci z wykorzystaniem wspólnego potencjału. 

Czasopismo ma charakter branżowy poruszający tematykę przetwórstwa tworzyw, polimerów, elastomerów/gumy, farb i lakierów, inżynierii materiałowej, mechanicznej, chemicznej, medycznej, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów, nowych metod i technik badawczych oraz urządzeń produkcyjnych.

Kwartalnik otwarty jest na wszelką współpracę naukową i branżową z innymi Instytutami, w tym Sieci Badawczej Łukasiewicz, uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami.

Zamieszczamy również ogłoszenia, reklamy, wywiady i artykuły sponsorowane.